Jedným zo základných foriem, ako sa začať správne stravovať je DETOXIKÁCIA

Čo teda máme pod pojmom detoxikácia organizmu na mysli?

Pod týmto pojmom sa skrýva zložitý procesov, ktoré zbavujú naše telo škodlivých látok, ktoré v tele vznikli prirodzené alebo sa do tela dostali z vonkajšieho prostredia. Sú to odpady, ktoré nám škodia a pri nahromadení môžu spôsobovať značné zdravotné riziko.

Musíme teda zdôrazniť, že detoxikácia organizmu je prirodzená funkcia tela, ktorá prebieha v pečení a to neustále.

Je tiež pevnou súčasťou zdravého životného štýlu.

Detoxikácia je jedna zo základných funkcií tela, ktorá prebieha bez toho, aby sme si ju uvedomovali.

Podporu detoxikácie organizmu jednoducho potrebuje každý z nás.

Aké výhody poskytuje detoxikácia?

Pozitíva jarnej detoxikácie organizmu sú:

Keď je telo čisté, funguje oveľa lepšie, čo má priamy vplyv aj na kvalitu nášho života.

Obnovenie rovnováhy systémov našho tela má blahodárne účinky od dobrej nálady, cez lepšiu psychiku a emocionálnu stabilitu až po silnu imunitu. A tak sa cítime plný energie a prekypujeme zdravím.

Čo je Sm-systém?

SM-systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkciu vnútorných orgánov čiže nový spôsob prevencie a liečby bolesti chrbta vytvorený ortopedickým lekárom Richardom Smíšekom v Českej republike.

Je to súbor jednoduchých a účinných cvikov založených na aktivácii svalových špirál.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Tento efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.  Princíp vzájomného naťahovania umožňuje posilňovať oslabené svaly, zvyšuje ohybnosť a zlepšuje štrukturálnu nerovnováhu, čiže zvyšuje stabilitu, pohyblivosť a koordináciu. Tým sa uvoľňujú blokády chrbtice a medzi-stavcových platničiek, rovnomerným rozložením pohybu sa predchádza aj zvýšenému opotrebeniu kĺbov. Pre správne cvičenie, ktoré chrbtici prospieva, je dôležitá pozícia tela, charakter cviku, použitá sila, rýchlosť, dĺžka a intenzita cvičenia. SM- systém je teda, hra podľa prísnych pravidiel, ktoré však nie je zložité dodržiavať.

Úvodná stránka    |    Zdravie a detoxikácia    |    SM systém    |    Naše príbehy    |    Odborníci    |    Program    |    Kontakt

detoxikácia v Tatrách
Máte otázku? Napíšte nám
Partneri:

Copyright © 2016 stvorlistok-zdravia.sk
Všetky práva vyhradené.