PITNÝ REŽIM

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je proces čistenia vody, ktorým sa z vody odstraňujú organické znečistujúce látky, rozpustené pevné látky, tažké kovy a baktérie.

Reverzná osmóza funguje cez membránovú technológiu tenkých filmov (TFC). Voda je vedená cez membránu (blanu) , ktorá dovolí, aby prešli iba molekuly vody. Látky znečistujúce vodu nemôžu membránou prejsť lebo sú príliš veĺké a preto sú odvádzané ako odpadová voda.

Toto je jedna z najúčinnejších známych technológií pre čistenie pitnej vody.

Úvodná stránka    |    Zdravie a detoxikácia    |    SM systém    |    Naše príbehy    |    Odborníci    |    Program    |    Kontakt

detoxikácia v Tatrách

Detoxikácia

Zdravie

Surová RAW strava

Racionálna výživa

Relaxácia

Pitný režim

Osmotická membrána

Z polopriepustných osmotických blán sú zložené steny buniek u ľudí a zvierat, ale aj na mnohých iných miestach biologického života. Ale chceli by sme sa dozvedieť, na čo sú takéto blany určené. Osmotická blana rozdelí dva rôzne koncentrované vodné roztoky.

Osmotická membrána

Čo to ale znamená v praxi? Väčšina chemických zlúčenín, ktoré sú rozpustné vo vode, sú oveľa väčšie ako molekula H2O. Molekula vody je zložená z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka, kde vodík je najmenším atómom v prírode a kyslík je o málo väčší. Preto je vždy menší od prvkov a zlúčenín v nej rozpustených. Znamená to, že zlúčeniny rozpustené vo vode majú menšiu možnost dostať sa cez blanu a molekuly vody cez ňu ľahko prenikajú.

Filtráciou vody pomocou reverznej osmózy sa z vody odstráni 85 – 99 % všetkých kontaminantov.

Princíp reverznej osmózy

Princípom reverznej osmózy je využitie polopriepustnej membrány s pórmi veľkosti 0,0001 – 0,0002 mikrometra. Póry osmotickej membrány sú približne také veľké ako molekula vody – H2O. Nakoľko molekula vody je jednou z najmenších molekúl (vodík je najmenší prvok), osmotická membrána týmto spôsobom prepustí len molekuly vody, prípadne malé množstvo niektorých prvkov, ale zadrží takmer všetky ostatné kontaminanty – znečistenie, kaly, chemické zlúčeniny, baktérie, vírusy atd.

* Molekuly vody, ktoré sa pretláčajú cez póry osmotickej membrány musia prekonať odpor zo strany osmotickej membrány – osmotický tlak. Preto je potrebný pre vzik reverznej osmózy vyvinúť vonkajší tlak prevyšujúci tlak osmotický. Zvyčajne pre tento účel úplne dostačuje tlak obyčajného vodovodu.

Využitie reverznej osmózy

Reverzná osmóza je najdokonalejšia bežne dostupná metóda čistenia vody. Pomocou reverznej osmózy sme schopní z vody odstrániť 96 – 99 % všetkých kontaminantov.

Reverzná osmóza je najvhodnejšia filtračná metóda na čistenie vody zo studne.

Kvalitný systém domácej reverznej osmózy dokáže aj z kontaminovanej studničnej vody vyrobiť kryštáľovo čistú, zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Filtračné systémy reverznej osmózy sú celkove najlepším riešením v poľnohospodárskych oblastiach, kde je voda kontaminovaná vysokým obsahom nitrátov. Tiež sú filtračné systémy reverznej osmózy obzvlášť vhodné na filtráciu vody kontaminovanej aj napr. fekálnymi baktériami, či nebezpečne vysokými hladinami ťažkých kovov, ako sú ortuť, olovo, arzén atd.

Pri filtrácii vody zo studne, ktorá obsahuje, alebo by mohla obsahovať biologické kontaminanty, doporučujeme doplniť filtračný systém reverznej osmózy.

Reverzná osmóza je vhodná aj na filtráciu a následné zmäkčenie obzvlášť tvrdej mestskej vody.

Ďalším, obzvlášť vhodným použitím filtračných systémov reverznej osmózy je filtrácia a následné zmäkčenie obzvlášť tvrdej komunálnej vody. Za každých okolností dostávate filtráciou pomocou reverznej osmózy veľmi mäkkú, extra-čistú vodu, ktorá sa svojou kvalitou podobá čistej dažďovej, alebo destilovanej vode.

Filtrácia vody pomocou reverznej osmózy je vhodným riešením aj pre ľudí, ktorí chcú piť obzvlášť mäkkú vodu, podobnú vode z ľadovcov alebo čistej dažďovej vode.

Aké kontaminanty odstraňuje reverzná osmóza ?

Hliník

97-98 %

meď

97-98 %

Arsén

94-96 %

horčík

95-98 %

Čpavok

85-95 %

mangán

97-98 %

Baryum

96-98 %

sodík

94-98 %

Bromid

93-96 %

nikel

97-99 %

Olovo

96-98 %

dusičnany

92-97 %

Bikarbonát

90-95 %

fosforečnany

98-99 %

Kadmium

95-98 %

ortuť

95-97 %

Vápnik

95-98 %

selén

94-96 %

Chlórid

90-95 %

striebro

95-97 %

Chróm

96-98 %

Kremičitany

94-96 %

Chromany

90-97 %

Stroncium

98-99 %

Kyanid

97-98 %

Sírany

97-98 %

Železo

97-98 %

Síričitany

97-98 %

Fluroid

93-95 %

Thiosirán

97-98 %

Draslík

94-97 %

Zinok

97-99 %

Pesticídy

85-99 %

Herbicídy

85-99 %

Tvrdosť vody

95-98 %

Bakérie

Cez 99 %

Výhody reverznej osmózy

Copyright © 2016 stvorlistok-zdravia.sk
Všetky práva vyhradené.