RELAXÁCIA

Samotný pojem relaxácia pochádza zo stredoveku a v starofrancúzštine znamená: „vypustiť väzňa“. Jej cieľom je, aby energie, ktoré drží človek spútané, dokázal oslobodiť. Znamená to dvojité puto, pretože z nejakého dôvodu určitú energiu potlačí, ktorá sa takto stráca. Spútaný nie iba väzeň, ale aj žalárnik. Takto nahromadená energia sa ukladá v konkrétnej časti tela. Cieľom nácviku relaxácie je naučiť sa reč vlastného tela a oslobodenie energie.

Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia nahromaďuje, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia. Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenaštve sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktových situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

Úvodná stránka    |    Zdravie a detoxikácia    |    SM systém    |    Naše príbehy    |    Odborníci    |    Program    |    Kontakt

detoxikácia v Tatrách

Relaxácia - je bezpečná a pritom účinná forma odstránenia napätia z tela i mysle. Dnes je súčasťou mnohých iných typoch cvičení, ktoré končia hodinu uvoľňovaním častí tela. Relaxácia má pritom jeden veľmi dôležitý význam – pôsobí ako protiváha činností, ktoré nám do tela vnášajú napätie.

Relaxácia je nevyhnutná podmienka zachovania našej osobnej rovnováhy. Ak sa napätie iba zbiera a neuvoľňuje, rovnováha sa naruší a spustia sa v tele negatívne procesy, ktoré majú dopad na naše zdravie i psychiku. Nevieme sa ovládať, ani zvládnuť záťaž bez toho, aby sme sa „emočne unavili“ – všetko nás vyčerpáva a dráždi.

Dlhodobá záťaž bez vyváženia v relaxácii spôsobí, že sa začneme cítiť unavene, čo časom môže prerásť v chronický problém. Nasleduje strata radosti zo života a z práce, neschopnosť efektívne spracovať ďalšiu záťaž a stres, až pocit vyhorenia. Keď sa dostaneme do tejto fáze, je už častokrát neskoro. Následky sa odstraňujú oveľa ťažšie a dlhšie, pretože neraz pribudnú k tomu aj zdravotné problémy. Návšteva u terapeuta, masáž alebo počúvanie relaxačnej nahrávky už nepomáha. Pritom by stačilo, ak by sme si našli pravidelne (ideálne denne alebo aspoň pár krát do týždňa) čas na to, aby sme spomalili, uvoľnili napätie z tela i mysle a oddali sa pocitu pokoja a stresu zbaveného organizmu.

Relaxácia – podmienka životnej rovnováhy

Pozitívne účinky relaxácie

Hlavnou úlohou relaxácie je uvoľniť napätie z problémových častí, i z celého tela vrátane mysle. Tým nám pomáha cítiť sa zdravo a spokojne sami so sebou. Jej najdôležitejšie účinky by sa dali zhrnúť do týchto bodov


Detoxikácia

Zdravie

Surová RAW strava

Racionálna výživa

Relaxácia

Pitný režim

Copyright © 2016 stvorlistok-zdravia.sk
Všetky práva vyhradené.