ZDRAVIE

Je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby.

Zdravie je optimálny funkčný stav živého systému, je to schopnosť vyvážiť zmeny vonkajšieho prostredia.  Pod nárokmi prostredia sa rozumejú extrémne, teplotné, tlakové a iné výkyvy vonkajšieho prostredia. Zdravie je schopnosť organizmu adaptovať sa na toto vonkajšie prostredie. V zdravej spoločnosti sa môže vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť.

Kľúč k zdraviu a kráse  

Voda, ktorú pijeme,vzduch, ktorý dýchame i potraviny,ktoré jeme obsahujú množstvo škodlivých chemikálií, ktoré sa denne dostávajú do nášho organizmu. V dôsledku nesprávnej výživy, zlej životosprávy,infekcie parazitmi ako aj pôsobením životného prostredia je ľudské telo neustále vystavované nebezpečnými vplyvmi. Hoci v ľudskom organizme fungujú mechanizmy samočistenia, postupne zlyhávajú a nedokážu priebežne odstraňovať z tela odpad. Ten sa ukladá v jednotlivých orgánoch a bunkách. Potom sa však niet čo čudovať, že predčasne starneme, strácame energiu a chuť do života. Imunitný systém je preťažený-vzniká množstvo zdravotných problémov.


Aké výhody poskytuje detoxikácia?

Úvodná stránka    |    Zdravie a detoxikácia    |    SM systém    |    Naše príbehy    |    Odborníci    |    Program    |    Kontakt

detoxikácia v Tatrách

DETOXIKÁCIA

Ide o proces odstránenia škodlivých látok z tela, ktoré sa v ňom hromadia pôsobením vonkajších vplyvov, ale aj prostredníctvom alkoholu, fajčenia, či z rôznych potravín a prostriedkov používaných v domácnosti. Hoci náš organizmus je vybavený schopnosťou sebauzdravovania, v dnešnej dobe musí odolávať oveľa väčšiemu množstvu škodlivín, ktoré sa snaží vylúčiť močom, stolicou, potom a dýchaním. Existuje niekoľko spôsobov ako detoxikáciou pomôcť nášmu telu vysporiadať sa s vylúčením toxických látok. Jednou z nich je pôst,

Ktoré toxíny nás ohrozujú najčastejšie?

Naše telo je teda vybavené prirodzenými obrannými mechanizmami, no dnešná doba si vyžaduje cielené povzbudzovanie týchto procesov z dôvodu zvýšeného vplyvu škodlivín z prostredia. Medzi nimi sa čoraz častejšie nachádzajú práve toxíny:

lieky

drogy

niektoré potraviny (intolerancia)

toxíny zo životného prostredia – rôzne chemické látky, rádioaktívne látky, ťažké kovy...

toxíny súvisiace s poruchami metabolizmu

emočné toxíny, ktoré sa vylučujú pri záťažových psychických stavoch (strach, stres, agresivita, životné traumy atď.)

Detoxikácia

Zdravie

Surová RAW strava

Racionálna výživa

Relaxácia

Pitný režim

Copyright © 2016 stvorlistok-zdravia.sk
Všetky práva vyhradené.